Chính sách và Quy định chung

1. Những điều khoản và điều kiện đối với Người Tìm Kiếm Bất Động Sản trên trang NhaVungTau.vn

  • Công cụ tìm kiếm bất động sản phạm vi rộng dễ dàng truy cập trên trang NhaVungTau.vn
  • Các loại bất động sản của quý vị sẽ được giới thiệu đặc biệt trên website của chúng tôi.
  • Các dịch vụ trang web chủ bao gồm web lưu trữ và việc đăng ký thông tin
  • Các ứng dụng phần mềm và sản phẩm phụ đi kèm.
  • Hướng dẫn thông tin chi tiết sản phẩm
  • Hỗ trợ qua điện thoại.

2. Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Người sử dụng truy cập trang web này không cần phải khai báo các thông tin hoặc dữ kiện để nhận diện cá nhân. Thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng trang web bình thường được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ. Một số trang trong trang web này có thể có phương án cho phép chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm bất cứ dữ liệu nào liên quan đến một người đã nhận diện hoặc có thể nhận diện, như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gởi thư. Mọi trao đổi về việc cung cấp và sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ lưu trữ lại. Khi chuyển dữ liệu cá nhân thông qua trang web này, người sử dụng đồng ý rằng nó sẽ được xử lý theo cách thức do chúng tôi toàn quyền quyết định.

Icon Phone
0937109088