Lập tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

Lập tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

TTO - Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng.

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản do Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký ngày 17-11, tổ công tác sẽ gồm 8 thành viên.

Cùng với tổ trưởng là bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có tổ phó là ông Đào Minh Tú - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Sinh - thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các thành viên của tổ công tác gồm có các Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Cao Lục.

Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Ngoài ra, tổ công tác cũng sẽ tổng hợp, tham mưu Thủ tướng báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền Thủ tướng. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan cũng như tham mưu, kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan.

Tổ công tác sẽ được yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu về các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đồng thời, được mời lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương có liên quan, hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu tổ công tác chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu.

Nguồn: tuoitre.vn

Icon Phone
0937109088